Kerngedachte

ONZE VISIE

Van kennis naar beleving
Het H3 festival wil de cultuurhistorie van de gemeente Hoogeveen aanbieden aan een grote doelgroep. Kerngedachte is om van kennis naar beleving te gaan. Door de verbinding te zoeken met vrijwilligers en professionals willen we de onderlinge samenwerking stimuleren. Het festival is voor zowel inwoners als dagtoeristen bestemd. Meerdaagse evenementen stimuleren mede het verblijfstoerisme. Ook wil het platform het imago van Hoogeveen als evenementen- en festivalstad versterken. We willen dat bezoekers aan onze evenementen een impuls geven aan de regio. Met spraakmakende concepten wil het platform de gemeente Hoogeveen meer landelijke bekendheid geven.