informatie

Wie zijn wij

Historische Happening Hoogeveen
Het H3 festival (Historische Happening Hoogeveen) is een platform dat jaarlijks cultuurhistorische evenementen wil organiseren. Dit platform biedt mogelijkheden aan groepen en mensen die zich bezig houden met de cultuurhistorie van de gemeente Hoogeveen. Momenteel wordt de stuurgroep gevormd door de Stichting Levende Geschiedenis Drenthe, het Toeristisch Recreatief ondernemersplatform, de Historische Vereniging Die Luyden van ’t Hooge Veene, de Historische Kring Hoogeveen, Stichting De Drentse Praam en de Bibliotheek Hoogeveen/Verhalenwerf. Per evenement wordt gekeken welke groepen of mensen input kunnen leveren bij de totstandkoming en realisatie van dat betreffende evenement. De stuurgroep zet zich onder andere in voor promotie, realisatie en fondswerving.

Onze partners

V.l.n.r.: Albert Smit, Albert Wolting, Jannie ten Hove en Albert Metselaar. Op de foto ontbreken Geuko Groen en Johan Bisschop.